Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Beściak Izabela
czeski (2004-06-18) polskie TP/78/07 66 Seapark, Mount Prospect Ave, Clontarf
Dublin 3
iza.bes@interia.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.