Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Sędziwy Dorota
niemiecki (2004-07-15) polskie TP/848/06 Dieburgerstr. 74
64287 Darmstadt, Niemcy
0049 176 819 242 26
dorota.sedziwy@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.