Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Pokrzeptowicz-Meyer Beata
niemiecki (2004-03-02) polskie TP/3302/05 Bonifatiusstr. 62b
40547 Düsseldorf, Niemcy
0049 151 105 63 933

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.