Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Sakowicz Alicja
rosyjski (1996-10-11) polskie podkarpackie TP/3889/05 Parkowa 1 m.4
38-120 Czudec

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.