Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Dojlidko-Albán Izabela
hiszpański (1984-09-21) polskie łódzkie TP/2645/06 Dąbrówka 7A
97-216 Czerniewice
+48 501 144 540
academia.alban@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.