Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Sołtan-Głowacka Agnieszka
ukraiński (2004-05-10) polskie lubelskie TP/6344/05 Elizówka 33c
21-003 Ciecierzyn

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.