Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Brice Beata
angielski (1996-03-07) polskie lubelskie TP/1054/05 Elizówka 62
21-003 Ciecierzyn

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.