Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Mizera Aneta Zdzisława
rosyjski (2011-05-12) polskie podkarpackie TP/34/11 Chorzelów 227/2
39-331 Chorzelów
perewodczik@wp.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.