Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Wronka-Franków Anna
bułgarski (1987-06-05) polskie lubelskie TP/1917/06 Partyzantów 39/1
24-350 Chodel

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.