Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Woronkiewicz Olga
francuski (2013-04-17) polskie mazowieckie TP/111/13 15 Ter Rue Des Mesliers
37170 Chambray-Les-Tours, Francja
0033 630-940-868
tradexim@ymail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.