Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Wiśniowska Edyta
angielski (2021-12-02) polskie TP/99/21 5 Southcliffe Drive, Buckinghamshire
Sl9 OSD Chalfont St Peter
+44 787 244 9630
edyta_wisniowska@yahoo.co.uk

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.