Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Müller-Böhm Agnieszka Małgorzata
niemiecki (2008-10-23) polskie mazowieckie TP/72/08 Lipowa 3
05-430 Celestynów
2. Woźniak Witold
niemiecki (1984-11-28) polskie mazowieckie TP/2178/05 Pogorzel ul. Główna 12
05-430 Celestynów

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.