Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Słowińska Jadwiga Alicja
niemiecki (1989-02-23) polskie TP/2154/05 9821 Deerfield Circle,
Carmel, IN 46032 USA

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.