Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Amborska Katarzyna
hiszpański (2005-01-20), portugalski (2005-01-20) polskie TP/1405/05 485 Main Street South, Callander ON,
Canada P0H 1H0
+1 705 493 07 22
katarzynamamborska@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.