Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Hermann Magdalena
angielski (2021-09-02) polskie TP/5/21 19 Rhos Helyg
CF83 3QD Caerphilly, Wielka Brytania
0044(0)7894301732
magdahermann@hotmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.