Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Cegłowski Piotr
dr hab
angielski (2009-04-23) polskie wielkopolskie TP/7/09 Malinowa 10a
62-090 Bytkowo
+48 691-363-871
cpiotr@wa.amu.edu.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.