Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Grzębowska Regina
litewski (1987-05-25), rosyjski (1987-05-25) polskie kujawsko-pomorskie TP/3573/05 Gajowa 78/6
85-087 Bydgoszcz
602-797-301
regina@tlumacz-litewski.pl
http://tlumacz-litewski.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.