Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Bublyk Luda
dr filozofii
ukraiński (2018-11-07) polskie kujawsko-pomorskie TP/65/18 Św. Floriana 6/8
85-030 Bydgoszcz
515-174-648
ludatlumacz@gmail.com
2. Morozowa-Domagalska Elena
ukraiński (2008-10-23) polskie kujawsko-pomorskie TP/70/08 Jezuicka 5
85-102 Bydgoszcz
697-466-149
607 466 150
biuro@kancelaria-morozowa.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.