Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Szubert-Tabaczka Barbara
niemiecki (1991-05-17) polskie wielkopolskie TP/2533/05 Zachodnia 7
62-007 Bugaj
bkszubert@poczta.onet.pl,bkszubert@gmail.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.