Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Fiutowski Lesław
angielski (2020-02-21) polskie lubelskie TP/6/20 Budki 51
23-230 Budki
514-250-168
fiutowski@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.