Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Niedzielska - Taźbier Iwona
niemiecki (1998-12-22) polskie podkarpackie TP/907/06 3-go Maja33
36-200 Brzozów
0-609-210-172
iwona.niedzielska@wp.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.