Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Żywiecka-Wygralak Sylwia
hiszpański (1995-03-31) polskie TP/1070/05 16, rue General Leman1040Etterb
Bruksela Belgia
+32 489 236 274

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.