Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Marciniak Maryna
ukraiński (2022-09-30) polskie kujawsko-pomorskie TP/79/22 Wiejska 15
87-300 Brodnica
880 050 535
marynamarciniak@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.