Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Ferguson Krystyna
angielski (2015-09-16) polskie TP/90/15 6 Ferndene
BS32 9DF Bristol, Wielka Brytania
krystyna.ferguson@outlook.com
2. Hills Agata
angielski (2017-11-08) polskie TP/67/17 106 Memorial Rd
BS15 3LB Bristol, Wielka Brytania
mail@agatahills.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.