Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Bukała Mariusz
niemiecki (1998-05-11) polskie małopolskie TP/855/06 Polna 19
32-082 Bolechowice

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.