Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Dubiska Justyna
angielski (2004-03-18) polskie wielkopolskie TP/2315/05 Kołata 25 b
62-007 Biskupice
605 152 622
jdubiska@piastlan.net
2. Filipiak Paulina
angielski (2017-11-08) polskie wielkopolskie TP/63/17 Skryta 1
62-007 Biskupice
668-214-153
biuro@translexa.pl
3. Karpiński Adam
angielski (2004-03-18) polskie wielkopolskie TP/5918/05 Leśna 40, Jerzykowo
62-007 Biskupice
4. Leszko Emilia
angielski (2023-07-19) polskie lubelskie TP/77/23 Podwal 5
21-044 Biskupice
+44 7531 959 118
emiszko@yahoo.co.uk

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.