Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Zubrzycka-Perez Lucyna
hiszpański (2002-11-04) polskie TP/6479/05 Cisancho De Azpeitia n 1, 1 c
48014 Bilbao, Hiszpania
0034-656-639-680
lucynazubrzycka@poczta.onet.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.