Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Baran Agnieszka
czeski (2016-09-20) polskie śląskie TP/86/16 ul. Pocztowa 8, skr. poczt. 30, Urząd Pocztowy 9
43-309 Bielsko-Biała
507-567-059
kontakt@agnieszkabaran.pl
http://agnieszkabaran.pl
2. Filipek Małgorzata
czeski (1996-06-21), słowacki (1996-06-21) polskie śląskie TP/5578/05 Pięciu Stawów 1 m.13
43-316 Bielsko-Biała

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.