Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Karczewski Roman
angielski (2003-03-03), francuski (2003-03-03) polskie podlaskie TP/1206/05 Jarzębinowa 35
17-100 Bielsk Podlaski
504 825 785
rkarczewski@wp.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.