Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Pikuła Marcela Małgorzata
niemiecki (2005-01-25) polskie wielkopolskie TP/464/05 Borowikowa 2
62-003 Biedrusko

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.