Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Turecka Maria
hiszpański (1987-06-23), portugalski (1987-06-23) polskie podlaskie TP/1186/05 Mickiewicza 27/21
15-213 Białystok
+48 603759065
tureckamaria@interia.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.