Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Hrechorowicz Mirosław
szwedzki (1999-12-13) polskie podlaskie TP/6090/05 Pogodna 29A/24
15-365 Białystok
0604-186-042, /fax: 085-746-31-29
skriabin7@wp.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.