Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Prochowicz Grażyna Michalina
rosyjski (2001-11-26), ukraiński (2001-11-26) polskie podlaskie TP/1715/06 Jarzębinowa 18/60
15-793 Białystok
508 344 155

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.