Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Czopińska Elżbieta
rosyjski (2017-11-08) polskie lubelskie TP/59/17 Gromadzka 6
21-500 Biała Podlaska
510-141-583
elzbieta.czopinska@onet.eu
2. Duszyk Elżbieta
rosyjski (1993-02-15) polskie lubelskie TP/5093/05 Mickiewicza 13b
21-500 Biała Podlaska
083-343-65-02, kom. 0602 849 458
3. Huk-Wieliczuk Elżbieta
rosyjski (1996-08-30) polskie lubelskie TP/1708/06 Poniatowskiego 1
21-500 Biała Podlaska
606-571-611
elzbieta.huk-wieliczuk@tlen.pl
4. Paszkiewicz Edyta Izabela
rosyjski (2004-12-21) polskie lubelskie TP/6060/05 Przegr. Poczt. Nr 14
21-502 Biała Podlaska
506-121-395
5. Żuchowska Regina
rosyjski (1995-05-11) polskie lubelskie TP/2293/06 K. Jagielończyka 8/8
21-500 Biała Podlaska
(083) 343 93 13, 342 67 10

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.