Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kiedos-Jakóbczyk Paulina
hiszpański (2016-09-20) polskie łódzkie TP/107/16 Myszaki 22E
97-400 Bełchatów
500-320-578
paulina.kds@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.