Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Godleś Hanna
francuski (2002-09-13) polskie mazowieckie TP/1714/06 Bocianich Gniazd 7
05-503 Baszówka
022-398-08-41
hannagodles@wp.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.