Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Paterek Ewa
niemiecki (2001-12-20) polskie warmińsko-mazurskie TP/3076/05 Galiny 3
11-200 Bartoszyce
(089) 761-22-22

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.