Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Białczyk Jacek
angielski (2022-03-16) polskie TP/3/22 191 Linen Crescent
BT197JT Bangor
+44 770 726 8111
jacekbialczyk@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.