Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Herian-Ślusarska Jolanta
niemiecki (1998-05-11) polskie małopolskie TP/590/06 os. Parkowe 18
32-083 Balice
2. Romanek Alicja
niemiecki (1990-02-13), szwedzki (1990-02-13) polskie małopolskie TP/1065/06 Słoneczna 27
32-083 Balice

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.