Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Thye Monika
niemiecki (2011-10-28) polskie TP/115/11 Frankenstr. 31
76532 Baden-Baden, Niemcy
(058) 775 07 09
m.thye@web.de

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.