Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Makowska Anna
hiszpański (2002-03-11), portugalski (2002-03-11) polskie TP/5755/05 C/Toledo,4,1,3
03195 Arenales del Sol (Alicante), Hiszpania

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.