Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Dąbrowska Aneta
arabski (2001-12-10) polskie TP/920/06 Biliur Sokak 31/12
06-700 Ankara, Turcja

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.