Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Aksonova Anna
ukraiński (2016-09-20) ukraińskie łódzkie TP/117/16 Fredry 19
95-020 Andrespol
577-00-35-46
786-111-750 (Biesko-Biała) 577-15-15-01 (Katowice)
aksonova.tlumacz@gmail.com
http://idest.com.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.