Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Wójcicka Elżbieta
niderlandzki (2010-10-27) holenderskie, polskie TP/88/10 Ardennenlaan 146
1066SE Amsterdam, Holandia
+31-644076437
info@polonica.nl
http://www.polonica.nl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.