Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Szawczukiewicz Pereira Agata
portugalski (2022-03-16) polskie TP/30/22 Rua Do Bacelo Grande 18, Tojal
2580-110 Aldeia Gavinha, Lizbona (Portugalia)
00 351 919 406 648
agata.szawczukiewicz.pereira@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.