Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Gucko Karolina
hiszpański (2016-09-20) polskie mazowieckie TP/81/16 c/Miguel Ángel Asturias 34 B-7
28806 Alcalá de Henares (Madryt)
506-062-486
karolina.gucko@gmail.com
http://kalingu.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.