Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Dupuis Marzena Maria
francuski (2002-01-29) polskie TP/4826/05 5360 Maple Hill Avenue SE
MI49301 Ada (USA)
m.dupuis@onet.eu

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.