Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Butkiewicz-Hübscher Alicja
niemiecki (2003-04-15) polskie TP/5389/05 Staudesgäβle 19
88471 Laupheim, Niemcy

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.