Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Majus Krzysztof Dawid
hebrajski (2012-10-23) polskie TP 89/12 17/3 Hadarim St.
7140607 Lod, Izrael
+972 89251133
+972 89241133
davmajus@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.