Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Krynicki Radosław
angielski (2003-10-13) polskie TP/5596/05 Avenue des Rogations 75,
1200 Bruksela, Belgia

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.